Grensverhoging kleine onderneming tot 25.000 euro omzet

De btw-plichtige ondernemingen die vroeger een jaaromzet behaalden van 5.580 € konden opteren voor de btw vrijstelling. Dit betekent dat u geen btw moest aanrekenen aan uw klanten maar ook geen btw kon recupereren op uw aankopen. Er dienden dan ook geen btw-aangiften ingediend te worden maar enkel een btw klantenlisting over desbetreffende kalenderjaar.

Sinds 1 januari 2013 heeft België de toestemming gekregen van Europa om het grensbedrag van 5.580 € op te trekken naar 25.000 € opzet op jaarbasis.
Wat betekent dit nu concreet?

Door een hoger grensbedrag verminderen de btw-verplichtingen aanzienlijk voor de betrokken ondernemingen. Hierdoor kunnen er veel meer ondernemingen opteren om de regeling “kleine onderneming” al dan niet toe te passen.

De btw-administratie zal binnenkort een brief versturen naar de betrokken btw-plichtigen waarin de nieuwe regeling wordt toegelicht en waarbij de belastingplichtigen de mogelijkheid krijgen om al dan niet over te stappen van gewone btw belastingplichtige naar “kleine ondernemer”.

Gevaar !!
Hierbij moet er vooral extra aandacht worden besteed aan de bedrijfsmiddelen waarbij de btw voorheen in aftrek werd genomen bij de aanschaffing. De overstap van gewone belastingplichtige naar “kleine ondernemer” houdt volgens de btw wetgeving in dat u met uw bedrijfsactiviteit “stopt” en bijgevolg uw voorheen afgetrokken btw moet terugstorten volgens de gebruikelijke spelregels van herziening ter zake.

Anderzijds kunnen btw plichtingen die in oorsprong geopteerd hebben voor het systeem van “kleine ondernemer” en in een latere fase toch zouden overstappen naar het systeem van gewone belastingplichtige (met periodieke btw aangiften) NOOIT hun betaalde btw op hun investeringen recupereren.


Advies : overleg met uw boekhouder alvorens te handelen !

Publicatiedatum: 10 juni 2013
Terug naar lijst


Reageer op dit artikel:


Website door Ntriga.Agency