Fiscale cadeaus

Maaltijdcheques

Sedert 01.01.2009 kan de maaltijdcheque 7 euro worden ipv 6 euro. Dit lijkt op het eerste gezicht niets bijzonder.
Fiscaal vormt de maaltijdcheque op zich een NIET aftrekbare fiscale kost voor de firma en is deze voor de genieter een NIET fiscaal belastbaar inkomen.
De verhoogde uitkering ad 1 euro vormt voortaan voor het bedrijf als voor de genieter een niet belastbare materie. Dit houdt in dat deze voor de firma WEL een fiscale aftrekbare kost vormt en bijgevolg GEEN element meer is van een fiscaal verworpen uitgave. Voor de genieter blijft het een NIET belastbaar inkomen.
Deze maatregel geldt eveneens voor werknemers EN bedrijfsleiders.
De kosten van de maaltijdcheques blijven uiteraard een aftrekbare beroepskost vormen.

Nieuwe regeling :
De werkgeversbijdrage is maximaal 5,91 € per cheque waarbij de werknemersbijdrage onveranderd blijft op 1,09 €, wat het totale chequebedrag op 7 euro brengt per cheque.

  • Behandelingskosten = fiscaal 100% aftrekbaar
  • Werkgeversbijdrage maaltijdcheques ad 4.91 € of 5,91 € = 1,00 € fiscaal aftrekbaar - rest geen aftrekbare kost
  • Tussenkomst eigen bijdrage werkgever = 1,09 € per cheque

Niet door te storten Bedrijfsvoorheffing

Bij overwerk toeslag geldt voortaan een vrijstelling (per jaar en per werknemer) voor de eerste 100 uren die hij/zij als overwerk presteert ad 24.75%.
Beter wordt nog in 2010. Dan verhoogt het aantal vrijgestelde overuren tot 130 uren. De niet doorgestorte B.V. wordt geboekt op een 74… rekening.

Geen gelijkaardige vrijstelling wordt geheven op nachtarbeid en ploegenwerk. Deze bedraagt sedert 01.07.2008 : 10.70% en vanaf 01.01.2009 15.6%

De reeds bestaande algemene vrijstelling op het doorstorten van de B.V. ad 0.25% op het bruto bezoldiging wordt vanaf 01.06.2009 verhoogd naar 0.75% en vanaf 01.01.2010 tot 1%.
Deze maatregel geldt NIET voor bedrijfsleiders.

Liquiditeitverbetering van de ondernemingen – tijdelijke maatregel -

maandaangevers

De B.V. toegekend of betaald in de maanden maart tot en met augustus 2009 is slechts betaalbaar binnen de vijftien dagen na het verstrijken van de derde maand volgende op de maand van betaling of toekenning van de inkomsten.
Vb toekenning van juni 2009 is slechts betaalbaar tot uiterlijk 15.10.2009 zonder boete noch verwijlintresten vanwege de Overheid.

kwartaalaangevers

De B.V. toegekend of betaald in het eerste en tweede trimester van 2009, zijn pas betaalbaar binnen de vijftien dagen na het verstrijken van de derde maand volgend op de trimester waarin de inkomsten zijn betaald of toegekend.
VB : toekenning van kwartaal 03/2009 dient uiterlijk betaald te worden per 15.12.2009.

Indien u echter voor deze B.V. een bankkrediet afsluit om uw B.V. te betalen, zoals hiervoor uiteengezet, kent de Overheid u een intrestbonificatie toe op de betaalde B.V. met een maximum van het toegestane krediet over een periode van zes maanden.
Hoeveel en onder welke modaliteiten dit dient te gebeuren wordt nog toegelicht in een te verschijnen KB.

Dit geldt zowel voor werknemers als voor bedrijfsleiders !!

Publicatiedatum: 21 februari 2013

Tags: boeten / cheque / cheques / dienstencheque / dienstencheques

Terug naar lijst


Reageer op dit artikel:


Website door Ntriga.Agency