Schenk uw medewerker een (fiscale) fiets !!

Verplaatsingen met de fiets van en naar het werk worden steeds verder gepromoot.

 • Vooreerst kunnen deze verplaatsingen aanzien worden als een sociaal voordeel.
  Dit betekent dat de werknemer hierop in de personenbelasting niet belast wordt. Voorwaarde was dat deze fietsvergoeding niet hoger mocht zijn dan 0,15 € per kilometer.
  Deze grens wordt vanaf inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) verhoogd tot 0,20 € per kilometer. 
 • De bedrijfsleider kan er ook voor kiezen om een bedrijfsfiets ter beschikking te stellen van de werknemer.
  Ook dit voordeel mag vanaf nu beschouwd worden als een vrijgesteld sociaal voordeel. Voorheen werd dit belast in de personenbelasting als een voordeel alle aard.
  Deze vrijstelling (sociaal voordeel) geldt zowel voor de bedrijfsfiets als voor de toebehoren en de onderhouds- & stallingskosten die de werkgever voor zijn rekening neemt.
  Bovendien is deze vrijstelling voor het gebruik van de bedrijfsfiets cumuleerbaar met de bovenvermelde vrijstelling van 0,20 € per kilometer. Deze vergoeding wordt dan aanzien als een aanmoediging om die fiets effectief te gebruiken en om andere kosten (zoals fietskledij, …) te dekken. 

Tenslotte geldt er ook een fiscaal gunstige aanpassing voor de werkgever. 
De kosten die de werkgever maakt om het woon-werkverkeer met de fiets aan te moedigen, mogen voor 120% in de aftrekbare kosten opgenomen worden. Deze maatregelen zijn van toepassing vanaf 01.01.2009.
Voorbeelden van deze kosten zijn :

 • de aankoop,
 • het onderhoud en het herstellen van de fiets & –toebehoren, alsook de kosten voor het aankopen of bouwen van fietsstallingen,
 • kleedkamers of zelfs douches. 
Publicatiedatum: 21 februari 2013
Terug naar lijst


Reageer op dit artikel:


Website door Ntriga.Agency