Vormverplichtingen op facturen meer dan ooit belangrijk !

Naar aanleiding van het artikel “Btw-boetes worden monsterboetes” die op onze site verscheen, hebben wij de belangrijkste vormverplichtingen waaraan de facturen (AF en VF) moeten voldoen voor u op een rijtje gezet.

 • Vermelding “FACTUUR” / “CREDITNOTA”
 • Datum en opeenvolgend documentnummer
 • Volledige maatschappelijke naam en het adres van de maatschappelijk zetel van klant en leverancier
 • Het correct btw-nummer van de klant en leverancier: BE 0… (10 cijfers) (indien btw-plichtig)
 • Een gedetailleerde omschrijving van de aard en de hoeveelheid van de geleverde goederen/ omschrijving van de gepresteerde diensten.
  Enkele aandachtspunten:
  - De vermelding “relatiegeschenk” op de factuur is niet voldoende, er moet omschreven worden wat het relatiegeschenk inhoud.
  - Facturen tankbeurten met tankkaart: het plaatnummer van het voertuig moet vermeld worden.
 • Datum levering van het goed / voltooiing dienst
 • Eenheidsprijs en toebehoren
 • Eventueel verleende kortingen
 • Plaats van aanvang / bestemming
 • Per tarief: maatstaf van heffing, btw bedrag en toegepast btw-tarief vermelden
 • Creditnota: een verwijzing naar de vroeger uitgereikte factuur en vermelding van :
  “Btw terug te storten aan de Staat in de mate waarin hij oorspronkelijk in aftrek werd gebracht.”
 • De verwijzing naar het btw-wetboek, hieronder enkele voorbeelden:
  - Indien vrijstelling van btw voor werken in onroerende staat:
  “ Btw te voldoen door de medecontractant overeenkomstig KB nr 1 art 20"
  - In geval van levering van goederen van België naar een btw-plichtige gevestigd in een andere EU-lidstaat:
  “Levering van goederen niet onderworpen aan Belgische btw – art. 15 § 2, tweede lid, 1° Wetboek btw”
  - Werken uitgevoerd aan een vrachtwagen van een btw-plichtige klant gevestigd in de EU:
  “Belgische dienstverrichting niet onderworpen aan btw – art. 21 § 2 Wetboek btw”

Tip 1: De juistheid van het btw-nummer van uw klant of leverancier kunt u nagaan op: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

Tip 2 : Het is misschien niet onbelangrijk om de documenten die u zelf uitreikt bij voorrang af te toetsen aan voorgaande vermeldingen.

Publicatiedatum: 19 februari 2013

Tags: auto / bestelwagen / boeten / camionet / camionette / camionnette / facturatie / fakturatie / fakturen / faktuur / monsterboeten / personenwagen / vrachtwagen

Terug naar lijst


Reageer op dit artikel:


Website door Ntriga.Agency