Voortaan 6% btw op levering van bloemen en planten bij tuinaanleg

Situatie vóór 01/04/2019
De verkoop en de levering van levende (sier)bomen, -heesters, -struiken en andere levende (sier)planten, bollen, knollen, wortels en ander plantgoed voor de sierteelt, werden onderworpen aan het verlaagde btw-tarief van 6 % .

Tuinaanleg en -onderhoud was een onroerende handeling (dienst), die onderworpen is aan het algemeen BTW-tarief van 21%.  De daarvoor gebruikte materialen en planten werden, als bijkomstigheid  bij die dienst,  ook aan 21% btw onderworpen.
Dit verstoorde de eerlijke concurrentie en  daarom werd de wetgeving hieromtrent recent aangepast. Deze wetswijziging zou ook voor meer werkgelegenheid moeten zorgen in deze sector.

Vanaf 01/04/2019
Mag een tuinaannemer 6% btw rekenen voor de bloemen en planten die gebruikt worden bij tuinaanleg en –onderhoud.  De werkuren moeten nog steeds zoals vroeger met 21% btw gerekend worden.  Elke tuinaannemer zal dus voortaan een uitsplitsing moeten maken op zijn facturen: levering bloemen en planten aan 6% btw, werkuren aan 21% btw.

Wat bij facturatie tussen  twee btw-plichtigen ?  (btw verlegd)

Voorwaarden :

  • Het moet een werk in onroerende staat zijn
  • Uw medecontractant moet over een geldig btw no beschikken
  • Uw medecontractant moet periodieke (hetzij maandelijks/trimestrieel) btw aangiften indienen.

Er moet geen btw aangerekend worden, bij toepassing van “btw verlegd”.
U maakt evenwel een uitsplitsing tussen de  levering van bloemen,  planten  en  de werkuren.
Op deze manier weet de klant welk deel van de factuur hij aan 6% btw en 21% btw moet verleggen in zijn btw aangifte.

Publicatiedatum: 21 juni 2019

Tags: b.t.w. / btw / medecontractant / tuin / tuinbouw / tuinen / tuinonderhoud

Terug naar lijst


Reageer op dit artikel:


Website door Ntriga.Agency