Nieuwe voordelen alle aard GSM, internet, PC 2018 & 2019

Vanaf 01/01/2018 zijn de fiscale spelregels voor de forfaitaire belastbare voordelen (pc, laptop, internet, tablet, GSM) die firma's ter beschikking stellen aan hun werknemers, zelfstandigen of zaakvoerders gewijzigd.
Het systeem wordt aanzienlijk vereenvoudigd en de belastingen op deze voordelen zijn ook gedaald.
Er wordt vanaf 01/01/2018 gewerkt met 4 duidelijk en gemakkelijk toe te passen bedragen.

Hieronder vindt u een overzicht van het oude stelsel ten opzichte van het nieuwe stelsel (cijfers op jaarbasis):

Bijdragen t/m 31/12/2017

Bijdragen vanaf 01/01/2018

PC en / of laptp

180 euro

72 euro per toestel

Tablet, GSM, Smartphone

Werkelijke waarde

36 euro per toestel

Internet

60 euro

60 euro en dit eenmalig

Telefoonabonnement

Werkelijke waarde

48 euro

 

Stel :
De firma geeft u gratis, als bedrijfsleider of medewerker een telefoon, PC  + internetaansluiting + GSM. 
Tot 31/12/2017 bedroeg uw fiscaal voordeel alle aard 240 € (80+120+ 60).

Vanaf 01/01/2018 zal uw fiscaal voordeel slechts 216 € bedragen (72 + 36 + 60 + 48).
Dit betekent dat u minimum 24 € minder voordelen wordt aangerekend.

Wat als u uitsluitend professioneel gebruik maakt van deze toestellen?
Alles blijft zoals voorheen en verandert er niets en wordt er geen voordeel alle aard aangerekend. 

Conclusie :
De praktijk leert ons echter dat de fiscus per hypothese ervan uitgaat dat er überhaupt een voordeel genoten wordt. Nochtans ligt de bewijskracht hiervoor bij de fiscus en niet bij de “genieter”.
Echter moet de bedrijfsleider wel bewijzen dat de bedoelde in aftrek gebrachte kosten volledig beroepsmatig zijn.
Is de finale discussie over 24 € voordeel wel een harde discussie waard?
Deze vraag is te beantwoorden door elke belastingplichtige afzonderlijk.
De fiscus bijt zich echter altijd vast in deze, voor hen, gevoelige materie.

Publicatiedatum: 31 oktober 2018

Tags: computer / g.s.m. / iphone / v.a.a. / vaa / voordeel / voordeel alle aard / voordelen

Terug naar lijst


Reageer op dit artikel:


Website door Ntriga.Agency