Maaltijdcheques niet langer privilege voor werknemers

De toepassing is retro actief ingevoerd vanaf 01.01.2007 voor alle vennootschappen die maaltijdcheques belastingvrij willen toekennen aan hun bedrijfsleiders.

De maaltijdcheques zullen als een sociaal voordeel worden beschouwd indien de voorwaarden worden vervuld die in grote lijnen dezelfde zijn als deze van toepassing op de loontrekkende.In fiscale termen wil dat zeggen dat de maaltijdcheques geen aftrekbare kost vormen voor de vennootschap, maar ook niet belast wordt bij de genieter, in dit geval de bedrijfsleider.

Daarom een korte samenvatting van de belangrijkste aandachtspunten voor het bekomen van maaltijdcheques voor de bedrijfsleider.

 1. de maaltijdcheque mag geen vervanging zijn van een of andere vorm van loon.
 2. de toekenning moet geregeld zijn in een geschreven individuele overeenkomst.
 3. de tussenkomst van de onderneming moet beperkt zijn tot 4,91 euro per cheque en de bedrijfsleider dient persoonlijk 1,09 euro per cheque te betalen.
 4. maximum één maaltijdcheque per gepresteerde dag. (het aantal dagen is beperkt tot het aantal dagen dat door een voltijdse werknemer zou worden gepresteerd waarbij het aantal uren per prestatiedag van ondergeschikt belang is.)
 5. de maaltijdcheques moeten:
  maandelijks worden afgeleverd aan de bedrijfsleider
  melding maken van een geldigheidsduur van drie maanden en mogen slechts dienstig zijn voor een eetmaal of voor de aankoop van verbruiksklare voeding.
 6. de maaltijdcheque moet op naam zijn van de bedrijfsleider.
 7. de cumulatie met de toegang tot een bedrijfsrestaurant is eveneens toegestaan. 

Indien één van deze voorwaarden NIET wordt nageleefd, worden de maaltijdcheques als bezoldiging beschouwd.

Merk op dat vennootschappen die geen personeel tewerk stellen hiervan ook kunnen genieten.

U vindt alles terug in een fiscale circulaire no CI.RH.241/575.580 (AOIF 33/2007)

Publicatiedatum: 21 februari 2013
Terug naar lijst


Reageer op dit artikel:


Website door Ntriga.Agency