Actueel


Klantenlisting niet langer nodig voor kleine ondernemers

1. Ik ben kleine ondernemer over gans 2016: voorwaarden :- omzet < 25.000 €- geen aftrek btw maar ook geen btw aanrekenen op uitga...

Lees dit artikel

Opheffing voorschotten voor kwartaalindieners vanaf 01/04/2017

U bent kwartaalaangever: Tot op heden moet elke indiener van btw-kwartaalaangiften, voorschotten betalen tegen uiterlijk de 20ste van de twe...

Lees dit artikel

Samenvatting enquête

De openheid van onze klanten betekent een toegevoegde waarde voor ons kantoor en medewerkers en vormt een basis voor duurzame samenwerking.Hi...

Lees dit artikel

Geen cash betalingen meer voor uw werknemers!

Vanaf 1 oktober 2016 mag u uw werknemers niet meer in de hand uitbetalen, tenzij de sector een andere regeling zou voorzien.De sectoren hebbe...

Lees dit artikel

Fiscaliteit


U, als klant, heeft steeds het recht om de minst belaste weg te kiezen. Echter is het fiscaal labyrint voor velen een ontransparante materie met vele valkuilen.

Boekhouding


Door zoveel mogelijk zelf uw eigen boekhouding te voeren kunnen wij met nog meer aandacht uw handelszaak begeleiden.

KMO Advies


Wij treden op als onafhankelijk klankbord waarbij "meedenken" met de bedrijfsleider, over de verdere uitbouw van uw handelszaak, centraal staat.

Successie planning


Als ondernemer bent u 24/7 bezig met het uitbouwen van uw business. Het is uiteraard uw wens dat die inzet ten goede komt aan u en uw dierbaren.