Boekhouding

Door zoveel mogelijk zelf uw eigen boekhouding te voeren kunnen wij met de beschikbare tijd met nog meer aandacht uw handelszaak begeleiden.

Voordelen:

 • U hebt, als kant, betere controle over de administratieve input van zowel aan- verkoopfacturen en bankverrichtingen;
 • U hangt niet langer af van de tijdsinvulling van uw boekhouder om de bedrijfsboekhouding te verwerken en uw resultaten te kennen;
 • Deze aanpak resulteert in een sneller inzicht van uw zaak waardoor u efficiëntere bedrijfsbeslissingen kan nemen;
 • U moet niet langer met facturen over en weer zeulen;
 • U bespaart bovendien ook op uw administratief budget;

Ons volledig team staat klaar om u permanent met raad en daad bij te staan om al uw boekhoudkundige verwerkingen met blijvende aandacht inzake fiscale optimalisaties tot een goed einde te brengen.  Anticiperen op mogelijke valkuilen is de leidraad van onze adviesfunctie.

De samenwerking kan op vier manieren gebeuren:
a) ofwel verwerkt uzelf uw boekhouding op uw eigen boekhoudpakket.
b) ofwel verwerkt uzelf uw boekhouding op afstand, via internet.
c) ofwel verwerken wij de boekhouding bij u aan huis, indien gevraagd.
d) ofwel verwerken wij de boekhouding bij ons op kantoor.

Wat indien u opteert om uw boekhouding via internet te voeren?
U moet enkel over een PC en internet beschikken om op afstand uw boekhouding te verwerken.
Kennis van boekhouding is niet vereist omwille dat alle gegevens reeds vooraf geparametreerd zijn.

Voordelen:

 • U moet niet langer zelf dure programma's aankopen.
 • Updates van de programma's gebeuren automatisch zonder uw tussenkomst.
 • U hoeft zich niet langer zorgen te maken over de veiligheid van uw gegevens door geregeld back-up te nemen;
 • Bij vragen kunnen wij direct tussenkomen door het commando van uw handelingen over te nemen om de boeking tot een goed einde te brengen;
 • Uw boekhouding blijft altijd up-to-date gezien u zelf uw administratie voert;
 • Uw boekhouding kan op ieder tijdstip en plaats worden verwerkt en geconsulteerd;
 • Als bedrijfsleider kan u snel de goede beslissing nemen gezien u steeds over de juiste cijfers beschikt op het ogenblik dat u het zelf wenst;
 • Het levert een aanzienlijke tijdwinst op omwille dat u niet langer afhankelijk bent van de tijdsinvulling van uw boekhoudkantoor;
 • In een technologisch snel evoluerende markt is het belangrijk dat u ook direct over competitieve bedrijfsgegevens beschikt;

Dit alles resulteert uiteraard in een lagere kostenfactuur, want … time is money.

Door zelf uw facturen en bankverrichtingen in uw boekhouding in te geven biedt u ons de mogelijkheid om, met de uitgespaarde tijd, adviserend in te vullen binnen een professionele omkadering van uw fiscaal-boekhoudkantoor.

Website door Ntriga.Agency