Afschaffing degressieve afschrijvingen vanaf 01.01.2020

Naast het verdwijnen van de verhoogde investeringsaftrek en de verplichting van afschrijvingen pro rata temporis, zal ook de degressieve afschrijving afgeschaft worden voor investeringen vanaf 01/01/2020, ongeacht wanneer uw boekjaar afsluit.

Degressief afschrijven betekent dat een investering versneld kan worden afgeschreven, zodat er in de eerste jaren na de aankoop een grotere afschrijvingskost wordt opgenomen in de boekhouding. Het afschrijvingspercentage is echter wel beperkt tot 40% van de investeringssom.

Degressieve afschrijvingen dragen bij tot een lager fiscaal belastbare basis.

U wil opmerken dat het verbod op degressieve afschrijvingen ENKEL toepasselijk is voor vennootschappen en NIET voor éénmanszaken.

 

Cijfervoorbeeld:

Je schaft een machine aan van 10.000 €, af te schrijven over 5 jaar.
Hiernavolgend houden wij geen rekening gehouden met het verlaagd tarief, maar passen wij  het basistarief toe, zijnde 29,58% voor inkomsten 2019 en 25% vanaf inkomsten 2020.

Situatie 1 : de investering gebeurt vóór 1 januari 2020, en er wordt lineair afgeschreven

Lineair afschrijven

Boekwaarde

Belastingbesparing vennootschap

2019

2.000 €

8.000 €

591,60 € (29,58%)

2020

2.000 €

6.000 €

500 € (25%)

2021

2.000 €

4.000 €

500 € (25%)

2022

2.000 €

2.000 €

500 € (25%)

2023

2.000 €

0 €

500 € (25%)

Totaal : 2.591,60 €

 

Situatie 2: de investering gebeurt vóór 1 januari 2020, en er wordt degressief afgeschreven

Lineair afschrijven

Boekwaarde

Belastingbesparing vennootschap

2019

4.000 €

6.000 €

1.183,20 € (29,58%)

2020

2.400 €

3.600 €

600 € (25%)

2021

2.000 €

1.600 €

500 € (25%)

2022

1.600 €

0 €

400 € (25%)

2021

0 €

0 €

0 €

Totaal : 2.683,20 €

 

Situatie 3: de investering gebeurt vanaf 1 januari 2020, met de verplichting om lineair af te schrijven

Lineair afschrijven

Boekwaarde

Belastingbesparing vennootschap

2020

2.000 €

8.000 €

500 € (25%)

2021

2.000 €

6.000 €

500 € (25%)

2022

2.000 €

4.000 €

500 € (25%)

2023

2.000 €

2.000 €

500 € (25%)

2024

2.000 €

0 €

500 € (25%)

Totaal : 2.500,00 €

 

Conclusie:  Verplichte toepassing van de lineaire afschrijvingen zal aanleiding vormen tot een hogere belastbare basis en bijgevolg hogere te betalen belastingen.

Tevens zullen de afschrijvingen in 2020 nogmaals beperkt worden vanaf het tijdstip van aanschaf en niet langer meer op basis van de duurtijd van uw boekjaar.

Publicatiedatum: 02 oktober 2019
Terug naar lijst


Reageer op dit artikel:


Website door Ntriga.Agency