Pro rata afschrijvingen voor investeringen vanaf 01.01.2020

Hiernavolgende info is enkel toepasselijk voor vennootschappen en NIET voor éénmanszaken.

Afschrijvingen op investeringen vanaf 1 januari 2020 moeten “ pro rata” lineair afgeschreven worden.  Degressief afschrijven is vanaf 01.01.2020 immers ook niet meer toegelaten.

Dit betekent dat de afschrijvingen beperkt worden door de resterende duur van uw boekjaar .

Voorbeeld 1:  (boekjaar 01.01.2020-31.12.2020)
Aankoop machine ad 10.000 op 18.12.2020 wordt over 5 jaar lineair afgeschreven .
18.12.2020 = resten nog 13 dagen  in 2020
Bijgevolg  : (10.000/5) x ( 13/365)  = 71,23 euro afschrijvingen als beroepskost.

Voorbeeld 2 :  (boekjaar 01.01.2019-31.12.2019)
Aankoop machine ad 10.000 op 18.12.2019 wordt over 5 jaar lineair afgeschreven .
Omwille dat de pro rata beperking maar ingaat vanaf 01.01.2020 vallen wij terug op de nog bestaande reglementering ter zake en kan deze nog 12/12den afgeschreven worden.
Bijgevolg  : (10.000/5) x 12/12  = 2.000 euro afschrijvingen als beroepskost.

Voorbeeld 3:  (boekjaar 01.07.2019-30.06.2020)
Aankoop machine ad 10.000 op 18.12.2019 wordt over 5 jaar lineair afgeschreven .
Omwille dat de pro rata beperking maar ingaat vanaf 01.01.2020 vallen wij terug op de nog bestaande reglementering ter zake en kan deze nog 12/12den afgeschreven worden.
Bijgevolg  : (10.000/5) x 12/12  = 2.000 euro afschrijvingen als beroepskost.

Merk op: het is de factuurdatum die bepalend is om de  ‘oude’ of ‘nieuwe’ afschrijvingen toe te passen.

Advies:  Als alternatief kan u overwegen om te opteren om een renting contract af te sluiten plaats van deze te leasen of zelf aan te kopen.
Daarbij kan u een hogere eerste factuurbedrag overeenkomen (en betalen)  om op deze wijze  hogere kosten in rekening te brengen voor het eerste investeringsjaar 2020.
Deze techniek heeft ook gevolgen voor enkel ratio benaderingen van uw vennootschap gezien de netto boekwaarde niet op het actief van uw balans wordt geprojecteerd maar als een directe kost in uw boekhouding wordt opgenomen.

Let op:  De Fiscus is allergisch aan dergelijke ontwijkingen en ziet een hogere winst en dito belastingen met deze techniek aan haar neus voorbij gaan.
Om deze reden is een gemotiveerde economische verantwoording wenselijk in het jaarverslag op te nemen.

Publicatiedatum: 02 oktober 2019
Terug naar lijst


Reageer op dit artikel:


Website door Ntriga.Agency