Vaderschapsverlof voor zelfstandigen vanaf 1 mei 2019

Per 1 mei werd een wetsontwerp goedgekeurd dat er voor zorgt dat zelfstandige vaders en meeouders kunnen genieten van vaderschapsverlof.

Concreet :
U kan uw zelfstandige activiteiten gedurende maximum 10 dagen onderbreken met ontvangst van een uitkering die 80,82 € per verlofdag bedraagt.
De keuze is vrij om de verlofdagen al dan niet in één keer op te nemen. Het is echter wel verplicht om het verlof op te nemen binnen de vier maanden na de geboorte van het kind.
U heeft ook de keuze om slechts 8 dagen op te nemen. In dit geval krijgt u ter compensatie 15 gratis dienstencheques.

Om vaderschapsverlof te kunnen aanvragen, moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden :

  1. Het kind moet geboren worden vanaf 1 mei.
  2. U heeft een zelfstandige activiteit.
    Vallen hieronder : zelfstandigen, helpers in hoofdberoep en meewerkende partners met maxi-statuut.
  3. Er moet een wettelijke afstammingsband óf samenwoning zijn.
    1. Wettelijke afstammingsband door huwelijk of erkenning van het kind bij ongehuwde partners.
    2. Samenwoning door wettelijke of feitelijke samenwoning (minstens drie jaar) met de persoon die een afstammingsband heeft.

Hoe vaderschapsverlof aanvragen?

Hiervoor dient u een aanvraag via aangetekende brief in te dienen bij uw sociaal verzekeringsfonds. Deze aanvraag moet ten laatste in het kwartaal volgend op het kwartaal van de geboorte van het kind ingediend worden.
Bijvoorbeeld : het kind werd geboren op 1 mei. De aanvraag hiervoor moet ten laatste op 30 september ingediend worden.

Publicatiedatum: 21 juni 2019

Tags: echtgenoot / echtgenote / meewerkend echtgenoot / ouderschapsverlof / verlof / zwangerschapsverlof

Terug naar lijst


Reageer op dit artikel:


Website door Ntriga.Agency