De nieuwe 10-jarige verzekeringsplicht voor aannemers in de woningbouw

In de bouwsector bestaat de 10-jarige aansprakelijkheid voor gebreken in bouwwerken.  Sinds 2007 zijn architecten om die reden verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Vanaf 1 juli 2018 wordt deze aansprakelijkheid echter uitgebreid tot aannemers, dakwerkers, loodgieters en andere betrokkenen actief in de woningbouw.

Hiermee poogt de wetgever de discriminatie tussen de architecten en de andere dienstverleners weg te werken. Ook zal de klant, bij het beroep doen op desbetreffende werken, een hogere bescherming genieten indien de aannemer failliet blijkt te gaan.

Een risico dat deze nieuwe wet met zich meebrengt is dat de dienstverleners de kost voor deze verzekering zullen doorrekenen aan hun klanten. Om te vermijden dat de kost voor projecten te snel zou stijgen heeft de Belgische wetgever enkele beperkingen ingevoerd in de verzekeringsplicht :

  • De verzekering geldt enkel voor woningen;
  • Het geldt enkel voor werken waar een bouwvergunning voor nodig is;
  • De minimale dekking bedraagt 500.000,00 EUR per schadegeval wanneer de waarde van de weder op te bouwen woning meer dan 500.000 EUR bedraagt. Ligt de waarde lager dan 500.000 EUR, dan stemt de minimale dekking overeen met de waarde van de wederopbouw;
  • Een aantal schadevormen, zoals esthetische en zuiver immateriële schade, zijn uitgesloten;
  • Voor aanvang van de werken moet een verzekeringsattest aan de bouwheer en architect afgegeven worden.

De verzekeringsverplichting zal gelden voor alle werken in onroerende staat waarvan de definitieve stedenbouwkundige vergunning zal afgeleverd worden na 1 juli 2018. U kunt deze verzekering :

  • ofwel jaarlijks
  • ofwel per werf afgesloten worden

Advies :  U sluit best uw verzekering af bij dezelfde verzekeraar als uw polis Burgerlijke Aansprakelijkheid.

Publicatiedatum: 31 oktober 2018
Terug naar lijst


Reageer op dit artikel:


Website door Ntriga.Agency