Schenkingen aan kinderen kan voortaan GRATIS gebeuren

Het standpunt van Vlabel dat er bij een gesplitste aankoop naakte eigendom-vruchtgebruik bijvoorbeeld : ouders/kinderen schenkbelasting moest betaald worden op het deel van de kinderen dat de ouders (in geld) schenken is eindelijk voorbij. 

Op 12/06/2018 heeft de Raad van State dat standpunt 15004 vernietigd, waardoor er geen schenkbelasting meer verschuldigd is bij gesplitste aankopen.

Dus, een loutere bank- of handgift volstaat!

Vlabel heeft beslist :

“Dit arrest heeft onmiddellijke gevolgen.  De Vlaamse Belastingdienst zal bij toekomstig te behandelen dossiers het vernietigde standpunt niet langer toepassen. Belastingplichtigen die wel belast werden kunnen nog bezwaar indienen “.

Deze info is tevens gepubliceerd op de site van Vlabel.

Concreet :

  • Geen schenkbelasting meer betalen bij gesplitste aankoop, maar zorgen voor een goede pacte adjoint waaruit de schenking van de ouders naar de kinderen blijkt.
  • Zijn er dossiers waar u nog bezwaar kan aantekenen ? Doen!
Publicatiedatum: 11 juli 2018
Terug naar lijst


Reageer op dit artikel:


Website door Ntriga.Agency