Doe dit jaar nog een backservice!

Vanaf 2018 daalt het basistarief vennootschapsbelasting van 33,99 % naar 29,58%.

Voor KMO’s (*) is er vanaf 2020 een verlaagd tarief van 20,4% op de eerste schijf van 100.000,00 euro.

Voor inkomstenjaar 2017 gelden nog de hogere belastingtarieven, daarom hebt u er alle belang bij om de belastingbesparing te maximaliseren.
Dit kan u bijvoorbeeld doen door een verhoogde betaling van uw IPT verzekering “backservicepremie”.

Een backservice is een inhaalbeweging binnen uw Individuele Pensioentoezegging (IPT).
De premies van dit verzekeringscontract worden betaald door de vennootschap, de bedrijfsleider is de begunstigde.  Voor de vennootschap is dit een 100% fiscaal aftrekbare kost.

Een bedrijfsleider kan een backservice doen voor de jaren waarin er geen IPT werd betaald of voor de voorbije jaren (maximaal tien) waarin hij werknemer was.

Er moet ook rekening worden gehouden met de 80%-regel(**) .  Een hoge bezoldiging biedt de mogelijkheid tot een hogere bijdrage in de  backservice .  Uw verzekeringsmakelaar rekent dit voor u.

 

* KMO = (art 15, §1-6 W.Venn. en die voldoen aan de voorwaarden uit art 215,3de lid)
** de som van uw aanvullend en wettelijk pensioen mag niet hoger zijn dan 80% van uw laatste brutoloon. 

Publicatiedatum: 12 december 2017
Terug naar lijst


Reageer op dit artikel:


Website door Ntriga.Agency