Opheffing voorschotten voor kwartaalindieners vanaf 01/04/2017

U bent kwartaalaangever:

Tot op heden moet elke indiener van btw-kwartaalaangiften, voorschotten betalen tegen uiterlijk de 20ste van de tweede en derde maand van elk kwartaal.  Dit voorschot bedraagt 1/3 van de verschuldigde btw (rooster 71) van het voorgaande kwartaal.
Indien er in een voorgaande kwartaal een btw tegoed is (rooster 72) dient men geen voorschotten te betalen voor het volgende kwartaal.

Vanaf 1 april 2017 dienen er geen btw voorschotten meer betaald te worden, dit om maand- en kwartaalindieners gelijk te behandelen.

Voordeel:

  • minder administratieve verplichtingen
  • langere beschikbaarheid van liquide middelen
  • …. U betaalt steeds het juiste saldo zodat btw tegoeden/overdrachten voorkomen worden

Nadeel:

  • hogere éénmalig te betalen bedragen indien u btw verschuldigd bent.

Er kan evenwel nog steeds op vrijwillige basis voorschotten betaald worden.

Merk op:

De kwartaalindiener zal wel tot uiterlijk 24 december van elk kalenderjaar toch een voorschot moeten betalen op de verschuldigde btw voor de handelingen van het vierde kwartaal van ieder jaar.
Rooster 91 bekomt hierbij een centrale plaats in de btw aangifte van kwartaal 04.
Dit voorschot moet gelijk zijn aan de btw over de handelingen vanaf 01.10 tot en met 20.12 dat aangegeven wordt in rooster 91 en moet betaald worden tot uiterlijk 24.12 van ieder jaar.

Indien rooster 91 niet ingevuld wordt is het voorschot gelijk aan de verschuldigde btw die in kwartaal 03 van het lopende boekjaar hebt betaald.  Dus, nogmaals kwartaal 03 betalen tot uiterlijk 24.12 van ieder jaar.

Voorbeeld:

Rooster 71 = te betalen btw in kwartaal 03 ad 1.500 €.
a/ wij maken gebruik van rooster 91 en rekenen effectief af over de periode 01.10 tot en met 20.12.
b/ wij maken geen gebruik van rooster 91 en het voorschot wordt 1.500 € (periode 01.10-20.12)

Snelle geesten zullen rooster 91 niet invullen indien kwartaal 03 een te goed weergeeft of indien het saldo over de periode 01.10-20.12 lager is dan het saldo van kwartaal 03.
Conclusie: Er moet in deze case geen voorschot betaald worden in kwartaal 04.

Let op:
Een duidelijke afbakening van de boekingen is noodzakelijk omwille dat vele boekhoudpakketten geen "dag onderscheid" maken in de verwerking van de dagboeken.
U begrijpt dat dit terug een zoveelste aandachtspunt wordt bij controles waarbij de bewijskracht uitsluitend in uw handen ligt. 

U bent maandaangever:

Voor u verandert er niets. Huidige regeling blijft van toepassing.  Er moet slechts 1 voorschot betaald worden tegen 24 december van elk jaar.

Het bedrag van het voorschot is :

  • Een zelfde bedrag op basis van de btw die verschuldigd is voor de handelingen over de maand november van dat jaar.
    OF
  • De btw die door uw onderneming effectief verschuldigd is over de handelingen die ze heeft verricht vanaf 01.12 tot en met 20.12 van het lopende kalenderjaar.

Dit voorschot wordt opgenomen in rooster 91 van de periodieke aangifte met betrekking tot de handelingen van de maand december.

Publicatiedatum: 17 maart 2017

Tags: b.t.w. / btw / btwvoorschot / indiener / kwartaal / maand / voorschot

Terug naar lijst


Reageer op dit artikel:


Website door Ntriga.Agency