Samenvatting enquête

De openheid van onze klanten betekent een toegevoegde waarde voor ons kantoor en medewerkers en vormt een basis voor duurzame samenwerking.
Hiernavolgend de belangrijkste conclusies.

1. Website:

41%  gebruikt geregeld onze website.
54%  maakt weinig of geen gebruik van onze website.

2. Communicatie met het kantoor:

94% van de ontvangen enquêtes gaven aan dat de communicatie via mail, telefoon en persoonlijk goed tot zeer goed is.
De communicatie via de website viel minder in de smaak omdat de website te weinig tot nooit gebruikt wordt door onze klanten (zie punt 1 hierboven).

3. Elektronisch dossier:

50%  maakt zeer geregeld gebruik van zijn/haar elektronisch dossier en waarderen dat ze alle informatie steeds geactualiseerd en gratis kunnen opvragen.
15%  maakt nooit gebruik van zijn elektronisch dossier omdat hij/zij geen interesse heeft, of het niet nuttig vindt of onvoldoende bekend is om te gebruiken.

4. Informatieverstrekking & ondersteuning:

86% van de ondervraagden kruiste aan dat ze voldoende begeleiding, ondersteuning, advies ontvangen.
8% wenst wel een nog directere opvolging te krijgen.

5. Medewerkers:

90% van de klanten is zeer tevreden over de medewerkers, alsook om hun ondersteuning en behulpzaamheid.

6. Belangrijk:

37% wenst 1x per kwartaal een persoonlijk onderhoud te hebben met het kantoor of dossierbeheerder en 24% per semester.
50% wenst ook specifieke info over zijn beroep te ontvangen.
86%  wenst deze info telefonisch of per mail te ontvangen.
90%  is zeer tevreden over de manier waarop zijn boekhouding nu gevoerd wordt en wil deze ook zo behouden.

7. Mochten wij een info avond organiseren:

Indien wij een info avond zouden organiseren, zouden volgende items zeker aan bod komen: uitdagingen van morgen, voordelen alle aard.

8. Diensten MMC:

58%  vindt de kwartaal resultaten een pluspunt
66%  vindt de jaarlijkse kostenanalyse zeer interessant
49%  apprecieert het historisch bedrijfsoverzicht.
6%  wist niet dat wij ook gespecialiseerde diensten aanbieden.

9. Facturatie geleverde prestaties:

76%  verkiest nog altijd de “oude” papieren factuur boven de “moderne” elektronische factuur.
Slechts 24% wenst zijn factuur effectief per mail te ontvangen.

10. Algemene conclusie:

De constructieve medewerking van onze klanten bevestigt de goede samenwerking waarbij onze strategische aanpak gewaardeerd wordt, waarvoor onze dank.
Uiteraard levert de openheid waarmee de bevraging werd beantwoord een betrouwbare basis om de ingeslagen weg van bedrijfsvriendelijke ondersteuning verder te zetten.
De appreciatie van de klanten betekent voor onze medewerkers een bevestiging van hun dagelijkse inzet.
Ook met de diverse tips die wij van u mochten ontvangen wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden teneinde nog accurater in te spelen op uw wensen en uitdagingen.

Publicatiedatum: 17 november 2016
Terug naar lijst


Reageer op dit artikel:


Website door Ntriga.Agency