Geen cash betalingen meer voor uw werknemers!

Vanaf 1 oktober 2016 mag u uw werknemers niet meer in de hand uitbetalen, tenzij de sector een andere regeling zou voorzien.

De sectoren hebben nog tot 30 september de tijd om eventuele bestaande akkoorden of gebruiken binnen de sector kenbaar te maken. In die gevallen is er nog een termijn van 6 maanden voorzien (tot 1 april 2017) waarbinnen de sectorale akkoorden kunnen betwist, verworpen of opgezegd worden. Worden de akkoorden daarna alsnog verworpen, dan is uitbetaling in de hand na verloop van twee maanden definitief niet langer mogelijk.

Het paritair comité van de horeca heeft geen uitzondering aangevraagd en zal dat normaliter ook niet meer doen.

Dat betekent dus dat u vanaf oktober de voorschotten en lonen van uw werknemers niet langer in de hand, maar via overschrijving zal moeten betalen. Licht dus best nu alvast al uw werknemers hierover in en begin hun bankrekeningnummers op te vragen.

Bent u klant van Horecafocus, dan kunnen wij uw lonen en voorschotten voor u storten. Vraag uw dossierbeheerder naar de voorwaarden.

De stand van zaken van sectoren die een uitzondering hebben voorgelegd, kan u volgen op de website van de FOD WASO. Momenteel is er enkel een sector cao voor het pc 327.01 (beschutte werkplaatsen). Vier andere paritaire comités: 144 (landbouw), 145 (tuinbouw), 201 (zelfstandige kleinhandel) en 324 (diamantnijverheid en –handel) hebben een uitzondering aangevraagd.

(bron : Horecafocus 14.09.2016)

 

Publicatiedatum: 14 september 2016

Tags: betalen / cash / contant / sector / werkgever / werknemer

Terug naar lijst


Reageer op dit artikel:


Website door Ntriga.Agency